Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kramikzdrowia.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników/Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu towarów poprzez Serwis.

1.              Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: LECZNICZE P. ORLIK-LANGE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Winogrady 38, 61-663 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000842599, NIP: 9721308431, REGON: 386110399

2.              W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

3.              Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika/Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4.              Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

5.              Serwis, , korzysta. plików cookies (ciasteczek). Pliki: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika/Klienta umożliwiają. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, mogą być przez ustawienia przeglądarki usuwane lub blokowane, służą celon statystycznym i reklamowym.

Nie wyłączenie wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

6.              Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika/Klienta. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.

7.              dane podane w formularzu są przetwarzane w celu: Świadczenie Usług, Realizacja zamówień, Przesyłanie newslettera (opcjonalne)

7.              Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

8.              Dane osobowebędą przetwarzane do czasu: Ustania obowiązku prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych, ustania możliwości dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis, zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika/Klienta wobec przetwarzania danych.

9.              Użytkownik/Klient ma prawo do: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

10.          Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej

11.          Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12.          Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13.          W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kramikzdrowia.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

14.          Serwis korzysta usług podmiotów zewnętrznych w tym: podmiotu realizującego dostawę towarów, dostawcy płatności oraz oprogramowania, osób współpracujących z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych lub o prace, biura księgowego.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.